web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
web věnovaný Škoda 130 LR
vývoj stodvacítek

Blíže o Škoda 130 LR

Kolik bylo vyrobeno vozů Š130LR?
AZNP vyrobily tři prototypy (r.1983 – dva, r.1984 – třetí) + 200ks vozů Š130LR (r.1984), ze kterých 20ks vozů upravilo OAS AZNP (r.1984) podle možnosti předpisu „sportovního vývoje typu“ pro skupinu B. Ostatní vozy Š130LR (nezjištěný počet) vznikaly v domácích dílnách, případně ve svazarmových dílnách přestavbou např. Š130L.
Kolik bylo vyrobeno typů Š130LR?
Vozů Š130LR bylo vyrobeno několik typů (použité číslování typů je pouze pro účel tohoto dokumentu): a) Typ 1 = Š130LR po homologačním úkonu přeznačeno na Š130L se zadní nápravou Š130LR (číslo homologace B269) • 200 kusů základní homologační série, kdy je vše až na zde uvedené výjimky shodné s typem Š130L. Výjimky jsou tyto: zadní náprava Š130LR + osmikanálová hlava válců (v podstatě motor 742.136). Tyto vozy byly určeny pro sériový provoz. Co zbylo z přestaveb na níže uvedené typy, dostalo do užívání ministerstvo vnitra, případně prominentní osoby, tehdejší doby. b) Typ 2 = Š130LR (číslo homologace B269, B269 01–01VO a B269 02–02VO) • nezjištěný počet kusů. Vznikly upravením některých vozů z výrobní série typu 1 pro soutěžní provoz. Pravidla pro homologaci umožňovalo provést některé změny bez dodatečného homologování, pro jiné byly provedeny dodatečná rozšíření 01–01VO a 02–02VO. Například mazání motoru z nádrže, převody převodovky, převody řízení, hnací hřídele, systém brzd, palivová nádrž atd. Tyto vozy byly určeny pro domácí sportovní podniky. Tento typ se dodával Svazarmu, popřípadě přímo ve Svazarmu probíhaly přestavby sériových vozů na tento typ. c) Typ 3 = Š130LR/B (číslo homologace B269 03–01ET) – 20ks vzniklých upravením typu 2 v OAS AZNP (odbor automobilového sportu) dle možností pravidel „sportovního vývoje typu“. Sportovní vývoj typu 03–01ET má dodatečně homologováno např.: jiné sací a výfukové potrubí, jinou palubní desku, systém skel včetně otvírání, hliníkové díly karoserie, které jsou dodatečně šroubovány ke skeletu (kapoty, dveře) atd. Tyto vozy byly určeny pro tovární tým AZNP pro domácí a hlavně mezinárodní podniky.
dobovka škody 130LR
Jiné typy Š130LR v AZNP vyráběny nebyly. Pro okruhový a vrchový sport plus rallyecross bylo různými subjekty (Metalex aj.) vyrobeno několik vozů se skeletem Š130L (popřípadě rapid) a s kinematikou zadní nápravy převzaté ze Š130LR, ale nikoliv se zadní nápravou Š130LR. Vzhledem k tomu, že předpisy pro okruhový „Pohár míru a přátelství“ nebo pro vrchy byly (jsou) značně benevolentní, dostal skelet laminátové díly karoserie. V těchto případech nelze hovořit o Š130LR, přesto se vzhledem k optické podobnosti jednoho z vozů z této výroby (karoserie sedan), vozů hovoří o typu Š130LR/H. Tento vůz nemá kromě principu uchycení a kinematiky zadní nápravy s typem Š130LR příliš společného. Zadní náprava je odlišná, má jiné brzdy a uchycení tlumiče. Tento vůz je prakticky kupé Š130R/H v provedení sedan, proto je u něj pro odlišení zavedeno označení 130LR/H (vzhledem ke skupině H, okruhového sportu, pro který byl vyvinut). Ostatní vozy této kusové produkce se již ani 130LR opticky nepodobají (například Dakos).
Nejrozšířenějším mýtem v této oblasti je názor, že 130LR má výše uvedené laminátové blatníky. Toto není pravda (viz výše) a vozy 130LR/H jsou určeny pouze pro okruhy, vrchy nebo rallyecross. Na rallye s nimi v dnešní době startovat nelze a oficiálně s nimi nikdy nikdo v rallye nestartoval (vyjma amatérských soutěží, které je již také zakázaly a jako takové jsou dle zákona neoficiální).
Mohu s Š130LR popřípadě s LR nápravou jezdit v běžném provozu?
V silničním provozu lze jezdit pouze s typem 1, tj.: Š130LR základní homologační série, alias Š130L se zadní nápravou Š130LR. S ostatními typy Š130LR lze v silničním provozu jezdit pouze v době konání sportovního podniku, za předpokladu že jste jeho účastníkem. Ačkoliv je typ 1 schválen pro silniční provoz, legálně nelze v současné době do sériového vozu namontovat nápravu Š130LR. Nicméně je možné, že na některých úřadech jsou pracovníci, kteří vám ji za dobré slovo do TP zapíší. Tento postup sice není legální, ale v okamžiku kdy bude náprava v TP jej již nikdo zkoumat zřejmě nebude. Ovšem pozor, brzdy na LR nápravě, musí být bubnové!
Projde vůz Š130LR legálně STK?
Legálně projde přes jakoukoliv STK pouze typ 1, tj.: Š130LR základní homologační série, alias Š130L se zadní nápravou Š130LR. Pokud budete mít to štěstí a někde ještě najdete na úřadě někoho, kdo vám do TP zapíše zadní nápravu Š130LR, potom se z vaší sériové Š130L stane typ 1 a na STK tak nebude problém. Ovšem pozor, brzdy na LR nápravě, musí být bubnové!
Jaké uspořádání brzdové soustavy používaly Š130LR?
Pro vůz škoda 130LR je schváleno celkem osm variant brzdové soustavy. Od nejjednodušší Š130LR typu 1, až po nejnáročnější provedení Š130LR/B. Typ 1 (130LR) má vpředu sériový čtyřpístkový brzdič, na sériovém kotouči. Hlavní brzdový válec je taktéž sériový s posilovačem. Zadní brzda je tvořena bubny a ruční brzda se ovládá klasickým lanovodem. Typ 3 (130LR/B) má vpředu rozšířený brzdič na kotouči s vnitřním chlazením. Pístky brzdiče jsou buď spojeny vrtáním, nebo vnější propojkou, aby se uspořila jedna přívodní hadice. Zadní brzda je tvořena kotouči, o síle a průměru, přesně daným homologačním listem. Každý z okruhů předních a zadních brzd má svůj brzdový válec Girling o průměru 15,8mm. Pedálová konzole je upravena pro použití vahadla, které umožňuje měnit poměr brzdné síly vpředu/ vzadu. Ruční brzda je kapalinová, s účinkem na zadní kola. Různé varianty brzdových soustav se liší i například uspořádáním ruční brzdy. U jedné varianty, je tak ruční brzda zapojena přímo na okruh zadní brzdy (vzadu na brzdiči je propojka, lze tak brzdit jen pedálem, nebo jen ruční brzdou), zatím co u jiné má ruční brzda svoji nádobku a pístky zadního brzdiče jsou odděleny (jeden pár pedál, druhý pár ruční brzda, lze tak brzdit obojím najednou).
Lze v dnešní době postavit legálně Š130LR?
Pro sériový provoz legálně ne, pro sportovní provoz legálně ano.
Jak na první pohled rozeznám Š130LR a Š130L/A Pokud se jedná o dobové vozy vyrobené přesně podle homologačních listů, jsou rozdíly viditelné na první pohled zejména tyto: rozdíly v zasklení, rozdíly v zadních vzpěrách bezpečnostního rámu a spoiler (vana) na zadní kapotě. U této otázky je vhodné zmínit, že Škoda 130 L/A může být vybavena svařencem zadní nápravy, ovšem jeho tvar a uložení (vzhledem k homologaci kinematiky) nekoresponduje s nápravou 130LR.
Co znamená originální Š130LR?
Pokud se někdo chce chlubit tím, že vlastní originální vůz Š130LR, musí splnit dvě podmínky: vůz musí mít platné (dobové) doklady a vůz musí být zcela v souladu s homologačními listy. Ve zkratce: U typu 1 originalita znamená původní doklady vystavené do r.1989 s typem zadní nápravy Š130LR a bubnovou zadní brzdou. U typu 2 originalita znamená původní sportovní průkaz, případně přestavbu z typu 1 provedenou svazarmem či jiným tehdejším subjektem do r. 1989. Rozsah úprav v možnostech homologace typu 2 i případně i typu 3. Ovšem i při provedení dodatečných kompletních úprav na typ 3, takový vůz nebude originální vůz typu 3, ale „jen“ replika vozu typu 3. Bude to však originál vozu typu 2. U typu 3 originalita znamená původní sportovní průkaz vydaný pro AZNP (1985), přestavba provedena z typu 1 a rozsah úprav pouze v možnostech homologace typu 3. Jinak řečeno, originály jsou pouze vozy z 200ks série vyrobené v AZNP. Originály různých typů Š130LR jsou pak některé vozy, vzniklé z této série upravením ať již přímo OAS AZNP, nebo Svazarmem. Ostatní vozy, například ty které vznikly přestavbou ze Š130L Svazarmem, nebo podomácku ať již před r.1989 nebo po něm, jsou repliky.
Jednodušeji: Auto, se zadní LR nápravou které nebylo vyrobeno v AZNP, není originál.
Co znamená replika Š130LR?
Originály jsou pouze vozy z 200ks série vyrobené v AZNP. Originály různých typů Š130LR jsou pak některé vozy, vzniklé z této série upravením ať již přímo OAS AZNP, nebo Svazarmem. Ostatní vozy, například ty které vznikly přestavbou ze Š130L Svazarmem, nebo podomácku ať již před r.1989 nebo po něm, jsou repliky. Z výše uvedeného vyplývá, že replika Š130LR jakéhokoliv typu je takové auto, které nepatří do 200 kusové série postavené AZNP ale které je vyrobeno podle homologačního listu pro vůz Š130LR. Replika Š130LR typu 1 je takový vůz Š130LR, jehož majitel má takové štěstí a povede se mu sehnat a zapsat do TP zadní nápravu Š130LR, přičemž u originálu tohoto typu tento úkon zajistila továrna. Replika Š130LR typu 2 je nejrozšířenější vůbec. Může se prakticky jednat o širokou paletu vozů od typu 1 se sportovním průkazem až po „skoro“ typ 3. Protože změny některých dílů bylo možno provádět bez dodatečného homologování (viz vyráběné typy 130LR) např. alternativa unášečů z 1203, může mít taková to replika různé kombinace dílů od „sériové“ Š130LR až po Š130LR/B (ne však všechny její díly). Replika Š130LR/B (typ 3) je takový vůz, který je kompletně postaven podle homologace Š130LR/B (má všechny díly uvedené v homolog. listech). Pakliže některý díl není v souladu s touto homologací, replika spadá do nejrozšířenější skupiny uvedené výše. Pakliže replika nevyužívá dílů jmenovaných v homologaci, jedná se spíše než o repliku o tuning. Toto neplatí pro díly, které v homologačních listech uvedeny nejsou, např. volanty, sedačky atd. (zejména i s ohledem na to, že bezpečnost od roku 1985 pokročila).
Jak se liší sportovní typy Š130L a Š130LR?
Ve stručnosti se základní typy Š130L a Š130LR liší v provedení zadní nápravy, v hlavě válců motoru a uložení převodovky. Náprava Š130LR má jiný úhel kyvu, neskládá se ze dvou vzájemně spojených ramen a má jiné zavěšení ramen. S odlišnou nápravou souvisí poté odstranění příčky převodovky a její zavěšení do karoserie plus změna homokinetických kloubů. Hlava válců je oproti Š130L hliníková s osmi kanály.
Jaký je rozdíl v homokinetických kloubech Š130L oproti Š130LR?
Š130L využívá homokinetické klouby (tripody) konstrukcí z NDR. Oproti tomu Š130LR využívá stejnoběžné homokinetické klouby firmy Löbro. Jejich výhodou je stavebnicová konstrukce se šroubovanými klouby a možnost vyššího namáhání. Díky stavebnicové konstrukci lze na přírubu kloubu nasaditelnou do převodovky škoda přišroubovat téměř jakýkoliv jiný kloub z produkce firmy Löbro. V dnešní době však lze tyto klouby (s unasecem do převodovky Škoda) sehnat jen s velkým úsilím a štěstím. Dva nejčastější mýty v této oblasti jsou tyto: 1. Neznalí problematiky tituluji obyčejné tripody názvem „lébra“ což je samozřejmě nesmysl, nicméně podporuje to názory o tom, že to jsou opravdu „lébra“. 2. Klouby Löbro pro Škodu Garde jsou záměnné s klouby z vozu Alfa 75 TDi. Nevím kdo to vymyslel, nicméně podařilo se mu fanatizovat téměř všechny uživatele internetu, zajímající se o Š130LR. To co mají společné, je výrobce a konstrukce kloubů. Pro použití ve vozech Š130LR je třeba zkřížit oba typy kloubů. Díky přírubě z Garde je lze spojit s převodovkou Škoda a díky dlouhému hřídeli z Alfy je lze spojit s unášečem kola Š130LR.
Závěrem
Úplně na závěr bych si dovolil píchnout do vosího hnízda: Nejslavnější závodní škodovkou je bezesporu Š130RS, díky uspěchům které dosáhla. Pravě toto bylo základním stavebním kamenem, položeným pro budoucí úspěch Š130LR. Bohužel, téměř s uvedením vozu Š130LR do soutěžního provozu, byla po několika tragických událostech ve světě, zakázána skupina B, pro kterou bylo toto vozidlo s velkým úsilím vyvíjeno. Dvacítka továrních speciálů, najednou neměla své místo v žádné soutěži a byly odeslány potupně na sešrotování na okruhy rallyecrosu. Tak jako v životě lidí, i zde zasáhl osud a dnes se můžeme jen dohadovat, zdali by toto auto dosáhlo aspoň takových, nebo i lepších mezinárodních výsledků, než její starší sestra. Bohužel na světovém poli nemělo nikdy šanci se o to pořádně pokusit.


Došli jste až sem? Pak Vás asi tématika doopravdy zajímá. Aktuální informace pro Vás máme připravené vždy na Zdroj: [skoda-virt.cz - Luba Sychra]
Sdílet zajímavosti o Škoda 130 LR  Sdílet tuto stránku s přáteli


Škoda 130 LR